HPV Konsyliarz
Serdecznie zapraszamy Państwa córkę do skorzystania z programu bezpłatnych szczepień przeciwko onkogennym wirusom brodawczaka ludzkiego HPV 16 i 18, które odpowiadają za powstawanie raka szyjki macicy.
Miasto Poznań przeznaczyło ponownie ze swojego budżetu środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy. Tym razem szczepienia przeciwko wirusom HPV odpowiedzialnym za raka szyjki macicy skierowane są do 1600 dziewczynek urodzonych w 1998 roku zameldowanych na stałe lub czasowo w Poznaniu oraz dziewcząt urodzonych w latach 1995 - 1997, które ze względu na udokumentowane szczególne okoliczności zdrowotne nie mogły zostać zaszczepione wcześniej.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Konsyliarz został wybrany w drodze konkursu do realizacji tego przedsięwzięcia zdrowotnego.
Istnieją dwa sposoby pozwalające wziąć udział w szczepieniu, przy czym każda z nich musi zakończyć się zapisaniem dziecka na listę do szczepienia
1) Rodzice/Opiekunowie tych dzieci, które uczęszczają do szkół w Poznaniu otrzymali zaproszenie do wzięcia udziału w szczepieniach, a wraz z nim formularze: zgody opiekunów prawnych, kwalifikacji do szczepienia i oświadczenie o miejscu zameldowania, wraz z kopertą zwrotną. Wypełnione formularze należy oddać pielęgniarce szkolnej, skąd będą przekazane do NZOZ Konsyliarz
2) Rodzice/Opiekunowie tych dzieci, które uczęszczają do szkół poza Poznaniem, lub z różnych przyczyn nie otrzymały zaproszenia, a są zameldowane na terenie miasta Poznania mogą potrzebne formularze pobrać ze strony internetowej. Proszę je wypełnić i dostarczyć do NZOZ Konsyliarz w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, III piętro.

Aby móc zapisać dziecko na szczepienie należy podpisane druki zwrócić /w załączonej kopercie/ pielęgniarce szkolnej do dnia 13.05.2011 r. Kompletne wypełnienie przekazanych formularzy jest warunkiem niezbędnym do zapisania się na szczepienie.
Zapisy natomiast odbywać się będą od dnia 16 maja 2011 r. w NZOZ Konsyliarz

Aby zapewnić równy dostęp i równe szanse na zaszczepienie wszystkich dziewczynek, jesteśmy zmuszeni przyjąć zasadę zakwalifikowania tych dzieci, które zarejestrują się w pierwszej kolejności.

Zapisy będą odbywały się wyłącznie w NZOZ Konsyliarz od dnia 16 maja 2011 roku w godzinach od 8 do 16 do wyczerpania określonej wcześniej liczby miejsc.
W trakcie rejestracji dziecka wybierzecie Państwo jedną z sześciu placówek lekarza rodzinnego, umieszczonych w wykazie na zaproszeniu, w której chcecie zaszczepić dziecko. Szczepienia rozpoczną się od dnia 23 maja 2011 r. i od tej daty możecie Państwo uzgadniać telefonicznie dogodny dla Was termin z przychodnią dokonującą szczepienia.
Kalendarz podawania szczepionki jest ściśle określony: dawka I, po miesiącu dawka II, po 6 miesiącach od dawki pierwszej dawka III; dlatego też konieczne jest terminowe zgłaszanie się dziecka na podanie kolejnych dawek.
kr
    Przewidywany terminarz szczepień przedstawia się następująco:
    - 23.05.11 do 04.06.11 podanie I dawki szczepionki
    - 23.06.11 do 06.07.11 podanie II dawki szczepionki
    - 23.11.11 do 09.12.11 podanie III dawki szczepionki
kr
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego szczepienia ufundowanego przez Miasto Poznań.